School Maatschappelijk Werk

                                                                      

                                                                   

Op iedere basisschool in Pernis is er gelegenheid om leerlingen aan te melden bij het School Maatschappelijk Werk (SMW). De School Maatschappelijk Werker op de Plataan is Henriette Veenstra . Zij is op gezette tijden aanwezig op school. Met welke vragen kunt u terecht bij het SMW ?

De vragen kunnen heel divers zijn. Soms zijn er problemen die uw kind in de weg staan om op school goed te kunnen functioneren. Uw kind kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn, of juist druk of zit niet lekker in zijn vel, waardoor hij zich niet goed kan concentreren, etc. De inzet van schoolmaatschappelijk werk is erop gericht de schoolloopbaan en de ontwikkeling van leerlingen in de basisschoolperiode zo goed mogelijk te laten verlopen. Er kan gezegd worden dat de schoolmaatschappelijk werker de verbindende factor is tussen leerling, de school, thuis en hulpverlenende instanties.

In een kennismakingsgesprek bespreekt de schoolmaatschappelijk werker welke zorgen er over uw kind zijn en welke vragen u heeft. Dit gesprek kan bij u thuis of op de school plaatsvinden. Als dat nodig is kan er direct kortdurende hulp geboden worden. Is er specifieke of meer uitgebreide hulp nodig, dan wordt u in contact gebracht met de juiste instantie. De schoolmaatschappelijk werker houdt gedurende de ondersteuning contact met de school. Met de informatie die u aan de schoolmaatschappelijk werker verstrekt zal vertrouwelijk en discreet worden omgegaan.

De schoolmaatschappelijk werker heeft een onafhankelijk positie en heeft een brugfunctie tussen thuis en school.

Als u zich zorgen maakt kunt u ook zelf direct contact opnemen. Via de interne begeleider (mail Yvonne) op school en de school website kunt u meer informatie krijgen over het schoolmaatschappelijk werk voor ouders. Vraag gerust om meer informatie aan de leerkracht!


Voor contact met school maatschappelijk werk klikt u hier.

 

 

Wanneer ben ik op school?

 

Dinsdag  09.00 -14.00 uur