Leerplicht en Verzuim

Leerplicht
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden.

 

Verzuim

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet 1969. Verzuim betekent dat een leerling afwezig is op school. Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een schooldag weet waar een leerling is.

 

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Wilt u extra verlof aanvragen, neemt u dan contact op met de directie, Dhr. Hans Goedegebuur. Hij zal, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing nemen bij aanvragen tot en met tien dagen extra verlof. Indien u elf dagen (of meer) extra verlof wilt aanvragen, dan zal de directeur uw aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorsturen. De leerplichtambtenaar heeft in dit geval beslissingsbevoegdheid.

 

Meer informatie valt te lezen in het verzuimprotocol van onze school

Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ kunt u hier lezen.

 

Handige links: