Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en ouders. Wij spreken voor leerlingen, ouders en personeel regelmatig met de schooldirectie. De MR heeft inspraak in allerlei zaken die de school aangaan: onderwijs, veiligheid, ouderbetrokkenheid, zorg, personeel en financiën. Ook dit schooljaar staan weer belangrijke onderwerpen op de agenda.

 

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

 

Heeft u belangstelling, vragen of wilt u zomaar wat over onze school praten? Stuurt u ons dan gerust een mail of spreek ons aan. Wij doen ons uiterste best om in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Samen hebben wij een positieve invloed op de kwaliteit van onze school.

De MR bestaat uit de volgende ouders:

Amanda van der Meer

Joanna Piejak

 

De MR bestaat uit de volgende leerkrachten:

Mw. Christina Rotgans

Mw. Eline van Veen

 

E-mailadres Medezeggenschapsraad:

MR@plataan-pernis.nl