Nieuwe ouders in de school

En dan breekt de eerste schooldag toch echt aan! Spannend voor uw kind en voor u! U zult zeker de eerste dagen vragen hebben: wat moet ik meegeven aan fruit? Waar hangen de jasjes? Vanzelfsprekend proberen wij u zoveel mogelijk de benodigde informatie te geven, maar soms lijken zaken vanzelfsprekend terwijl ze dat toch niet altijd blijken te zijn. Wij hopen met deze pagina een groot deel van eventuele vragen al te kunnen beantwoorden, maar aarzelt u alstublieft niet als u nog vragen heeft! Er is altijd een andere ouder bereid u op weg te helpen en natuurlijk verwelkomt de juf u en uw kind op deze eerste spannende dag! 

 

 
Vóór het eerste bezoek wordt u gebeld om een afspraak te maken wanneer uw kind de wenochtenden heeft. Uw kind mag vijf ochtenden in achtereenvolgende weken komen wennen.

 


Een dag in de onderbouw.Hoe ziet zo’n dag eruit?
De ouders mogen hun kind begeleiden tot aan de klas. De leerlingen worden daar begroet door de leerkracht. Zodra de bel klinkt nemen de ouders afscheid.

 
Zij kunnen hun jas en tas ophangen aan de kapstok in de gang. Het eten en drinken voor de pauze blijft in hun tas. Na de tweede bel sluiten de buitendeuren. Als u onverhoopt te laat komt belt u even aan en Nel, onze administratief medewerker, komt de deur open doen. Het is dan de bedoeling dat u buiten de school afscheid neemt en uw kind alleen naar binnen laat gaan.


De werkles
Tijdens de werkles, die altijd aan het begin van de ochtend en middag plaatsvindt, wordt er met ontwikkelings- en expressiemateriaal gewerkt. Onder ontwikkelingsmateriaal wordt verstaan: puzzels, mozaïek, lotto, memorie, gezelschapsspelletjes, constructiemateriaal, enzovoort. De leerlingen spelen tijdens de werkles ook in de taalhoek, leeshoek, rekenhoek, huishoek, bouwhoek, constructiehoek, knutselhoek en ontdekhoek en ze werken achter de computer.

Wij praten over werken en niet over spelen. Kleuters zijn meer dan wie ook bezig met het leren omgaan met de wereld en de mensen om hen heen. Zij leren dit door het nabootsen van alle handelingen van volwassenen. De materialen in de klassen geven de kleuters hiervoor alle mogelijkheden. Zo leren zij hoe een huis eruit ziet door er zelf een te plakken, te tekenen of te bouwen. Ze leren ook hoe mensen met elkaar omgaan door een rollenspel te spelen in de huishoek. Bij een knutselopdracht worden verschillende technieken aangeleerd, zoals tamponeren, spatten, toveren met wasco en ecoline, vouwen.

 

De kring
We werken met een grote en een kleine kring, hierin vinden veel activiteiten plaats.

Bij een grote kring kunnen de leerlingen actief bezig zijn met de start van een thema. Wat weten wij er al van en wat willen wij allemaal te weten komen over het thema.

Er vinden activiteiten plaats ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Die hebben te maken met hoe je met jezelf en anderen omgaat, hiervoor gebruiken wij onder andere de methode Leefstijl.

In de kring wordt ook voorbereidend, aanvankelijk, reken- en taalonderwijs gegeven. Wij gebruiken hiervoor de thema’s van de Kleuteruniversiteit.

In een kleine kring worden er activiteiten gedaan om leerlingen extra te ondersteunen of uit te dagen op een bepaald gebied, bv rekenen, techniek.

Voor de leesbevordering is voorlezen erg belangrijk. De leerkrachten lezen dan ook iedere dag voor uit een prentenboek of voorleesboek tijdens de kleine pauze. Natuurlijk kunnen de kinderen ook boeken lezen in de leeshoek van de Bibliotheek op school. Deze boeken worden regelmatig verwisseld.

 


Kleine pauze
Om ongeveer 10.15 uur heeft groep 1/2 een kleine pauze. De leerlingen hebben dan net gewerkt en trek gekregen. Uw kind drinkt dan drinken van thuis uit een pakje of in een beker. De meeste leerlingen nemen ook iets mee om te eten. Wij vinden het als ‘Lekker Fit!’ school belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. De leerlingen eten dan altijd een stuk fruit of groente. Dit nemen zij het liefst al schoongemaakt mee van thuis. Op de andere dagen mogen de leerlingen kiezen. Of ze eten fruit, of ze eten een koekje.

 


Buitenspelen en gymnastiek
Als het weer het toelaat spelen de leerlingen iedere dag buiten. Zij hebben behoefte aan minimaal een uur bewegingsonderwijs per dag. Op ons groene plein zijn voldoende uitdagingen voor de leerlingen. Er zijn hoogteverschillen, de zelfgemaakte tenten van wilgenhout, een kruiptunnel, een glijbaan en een huisje met een zandbak. Ook zijn er verschillende planten, struiken en bomen te ontdekken. Zo leren zij om te gaan met de natuur en de dieren die daar leven. Op dit plein gebruiken wij ook materialen uit de schuur.

Bij slecht weer wordt er gegymd in het speellokaal. Tijdens de gymles werken wij volgens de methodiek van Lekker Fit!.De leerlingen krijgen ook elke maandagmiddag gymles, van onze vakleerkracht Gino Blom, in De Bonte Koe.

Na de gymnastiekles moeten de kleuters zich zelfstandig kunnen aankleden. Natuurlijk helpt de leerkracht met een moeilijke knoop of het strikken van veters.

 


Ophalen
De ouders wachten voor de hekken van het plein. De leerkracht brengt de leerlingen na schooltijd in de rij langs de ramen van het lokaal. Zij kijkt of zij iemand ziet die het kind komt ophalen en noemt dan de naam van het kind.

De kinderen leren vanaf de eerste dag: als je degene die je komt halen niet ziet, moet je bij de leerkracht blijven staan. Geef het steeds aan de leerkracht door wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dit kunt u mondeling doorgeven of melden in Parro bij Nel

 

 


Het toilet

De leerlingen gaan in de groep zelfstandig naar het toilet. De eerste keer zal de leerkracht meegaan en laten zien wat de regels zijn. Kinderen die naar school komen horen zindelijk te zijn.

Het is de bedoeling dat de leerling ook als hij vier jaar is zichzelf kan helpen op het toilet. Dat houdt in: zelf billen afvegen, doortrekken en handen wassen. De leerkracht kan namelijk niet voor elk kind dat naar het toilet moet de klas uit lopen. Een moeilijke knoop kan van te voren door de leerkracht losgemaakt worden.

 


Inloop
Een aantal keer per jaar mogen ouders in de klas van hun kind komen kijken hoe het er aan toe gaat. Zij kunnen samen met hun kind aan het werk gaan met een puzzel, kleine blokjes of wat dan ook wat het kind kiest. Dit is op verschillende dagen in het jaar van 8.30-9.00 uur. Deze dagen staan vermeld in de Nieuwsbrief die maandelijks wordt toegestuurd.

 


Verjaardagen
De leerlingen die voor het eerst op school komen vieren meestal hun verjaardag en afscheid bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Als een leerling ook zijn vierde verjaardag op de basisschool wil vieren kan dat in overleg met de leerkracht. Verjaardagen worden in de regel op de dag zelf gevierd, verjaardagen die in het weekend of vakanties vallen, worden in overleg met de leerkracht gepland. De leerkracht viert de verjaardagen met de kinderen aan het begin of einde van de ochtend, afhankelijk van het lesrooster en de traktatie. De kinderen zingen liedjes, doen dansjes en versieren de verjaardagstaart. Het is niet de bedoeling dat u daarbij als ouder aanwezig bent. Wij geven de voorkeur aan iets gezonds als traktatie en vragen u te letten op de hoeveelheid. In verband met de coronamaatregelen vragen we u de traktatie verpakt (vanuit de winkel) bij ons aan te leveren.

 


Parro
Wij maken gebruik van de communicatie-app Parro. Dit gebruiken wij om foto’s en andere updates veilig met u te delen. Hiermee kunnen wij contact met u opnemen en andersom. Ook kunt u zich er voor oudergesprekken inschrijven.

Als uw kind bij ons op school start ontvangt u via de mail een uitnodiging om u te verbinden met Parro.

U kunt altijd vóór schooltijd even bij de juf terecht voor een korte mededeling, voor een gesprek bent ná schooltijd van harte welkom.

 


Ouders en school
We vinden het op de Plataan belangrijk, dat de ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs en de school. Tenslotte zijn we samen bezig met de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Het gaat dan in eerste instantie om interesse in en hulp aan uw eigen kind, door bijvoorbeeld voor te lezen of gewoon te vragen naar de gebeurtenissen en het geleerde op school. Er zijn ook een aantal activiteiten op school waarvoor we hulp van ouders nodig hebben zoals: voorlezen, gezelschapsspelletjes doen, mee gaan bij uitstapjes of het versieren van de school i.v.m. een thema.

 

Handige links: