Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Plataan gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar De Plataan onder valt.

 

Privacy: Veilig omgaan met persoonsgegevens.

Op De Plataan wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. 

 

In welke context deel je persoonsgegevens? Een actuele vraag vanwege de digitalisering in het onderwijs en het toenemende gebruik van social media en werken in de cloud. Wanneer het om delen van persoonsgegevens gaat (ook foto's zijn persoonsgegevens), is zorgvuldigheid geboden.

 

Voor ons als schoolbestuur een speciale verantwoordelijkheid: onze leerlingen zijn vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar, als hun persoonsgegevens ten onrechte worden gedeeld, kunnen zij hun verdere leven hierdoor achtervolgd worden. Stichting BOOR heeft de verantwoording over de persoonsgegevens van 30.000 leerlingen en van ruim 3.800 medewerkers.

Klik hier voor de privacyverklaring van Stichting BOOR.

Heeft u vragen dan kunt u een mail sturen naar : directie@plataan-pernis.nl

Handige links: