Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders die vanuit de OR een actieve bijdrage leveren aan de niet educatieve-activiteiten voor de kinderen op school.

Met de instelling van de OR wordt beoogd de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de directie en de school te bevorderen.

 

Zo ondersteunt de OR het team tijdens schoolactiviteiten, uitvoering en begeleiding van de kinderen. Zij denken mee en helpen bij feesten, evenementen, uitstapjes en schoolreisjes. 

 

Een aantal keren per schooljaar vergadert de OR. Alle schoolse zaken worden dan besproken en er worden plannen opgesteld over wat er allemaal georganiseerd gaat worden. Eén maal per jaar wordt er een algemene jaarverslag opgesteld waarmee de Ouderraad verantwoording aflegt aan de ouders van onze school.

 

Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een betrokken ouder die wil aansluiten bij onze OR.

 

Wilt u meer informatie over onze OR dan kunt u contact opnemen via

Or.deplataan@outlook.com

 

Onze OR bestaat op dit moment uit

 

Wendy Smit

Miranda Ketting (penningmeester)

Jerney Baas (Voorzitter)

Hanan El Bachiri ( Secretaris)