Taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid

Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij maken gebruik van de educatieve aanpak van de Bibliotheek Rotterdam: De Bibliotheek op school, waarbij de leerlingen zelf online boeken bestellen. In de onderbouw maken wij gebruik van een wisselende collectie boeken in de vorm van leeskisten.

 

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. In De Bibliotheek op school is een prominente rol weggelegd voor het mediawijs maken van leerlingen. Binnen dit brede thema ligt de focus op informatievaardigheden in de bovenbouw.

 

De samenwerking tussen de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van De Bibliotheek op school. Obs De Plataan beschikt over twee interne leescoördinatoren. Zij maken deel uit van een netwerk van leescoördinatoren. Op deze manier wordt opgedane kennis en ervaring gedeeld en uitgewisseld.

Wij door met deze aanpak en bouwen wij onze eigen boekencollectie verder uit.  Wij willen:

  • Nog meer aandacht aan leesbevordering en leesplezier besteden. Dit doen wij door de tijd die staat voor stillezen te verruimen. Nog meer voor te lezen, boekpromoties en boekenkringen te houden.
  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat vergroten;
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken; -Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit;
  • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.
  Wilt u meer weten over 'De Bibliotheek op school'? Klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

Handige links: