Placeholder image Placeholder image

Waar staan wij voor?

 

Schooltijden en vakanties

Maandag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Dinsdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 8:30-12:15 uur ('s middags vrij)
Donderdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Vrijdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur

Studiedag 23-09-2022
Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22
Studiedag 14-11-2022
Kerstvakantie 23-12-22 t/m 06-01-23
Studiedag 24-02-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23
Studiedag 06-03-23
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m 09-04-23
Meivakantie (incl hemelvaart) 24-04-23 tm 05-05-23
Koningsdag 27-04-23
Pinksteren 28-05-23 t/m 29-05-23
Studiedag 26-06-23
Zomervakantie 07-07-23 t/m 21-08-23

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of tandarts vragen wij u dit op tijd aan school te melden. Dit kan via onze Parro App, maar ook telefonisch bij Nel Baur. Hierbij geeft u dan de naam en klas van uw kind door, zodat zij dit aan de betreffende leerkracht kan melden. Dit geldt ook voor onze 4-jarige leerlingen, die nog niet leerplichtig zijn. Als ziekte niet op tijd gemeld wordt, zijn wij genoodzaakt dit voor de leerlingen van 5 jaar en ouder te registreren als ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind langduriger ziek zijn, kunt u contact opnemen met de leerkracht of zal de leerkracht contact met u zoeken om te kijken hoe het met uw kind gaat en om eventuele afspraken te maken met betrekking tot huiswerk. Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, zullen wij altijd proberen om u thuis of op het werk te bereiken. Wees er dus alert op dat wanneer telefoonnummers wijzigen, wij daarvan op de hoogte worden gesteld.
Volg ons ook via andere kanalen